LPG Gasol för jordbruket

LPG gasol står för Liquid Petroleum Gas, och är ett av de mest effektiva bränslena för jordbruket. I Sverige använder en betydande andel jordbruk gasol som sin primära energikälla.

Med LPG gasol får du ett renare och effektivare jordbruk. Gasol är en flexibel och effektiv energikälla som passar inom många olika områden inom jordbruket och går du över från olja kan du spara tusentals kronor per år. 

Vad kan du använda gasol till?

Du kan använda gasol till att driva maskiner, för djuruppfödning, spannmålstorkning, och att värma byggnader. Läs mer om gasol och de olika lösningarna för jordbruket. Många jordbruk har gått över från olja för att få en lösning som är både renare och billigare. 

Oavsett om det gäller att driva maskiner, föda upp djur,  eller värma upp större byggnader så kan gasol vara en riktigt bra lösning. Gasolen brinner mycket rent, utan att släppa ut skadliga partiklar och bidrar alltså positivt till både arbetsmiljö och den allmänna luftkvaliteten. 

Uppvärmning 

Med en gasolbaserad lösning kan man snabbt få upp värmen, få ett bra inomhusklimat och en mycket jämn och behaglig rumstemperatur. Inom jordbruksindustrin är det viktigt att du ska kunna hålla en bestämd temperatur. Din uppvärmning kan vara mycket kostsam. Därför är gasol ett ypperligt alternativ till el- eller oljebaserad uppvärmning, eftersom gasolen är både energieffektivare och bättre för miljön. 

Spannmålstorkning

Gasolen är även effektiv vid torkning av spannmål och i genomsnitt kan 2,5 liter gasol sänka fukten i 1 ton spannmål med 1 %. Gasol kan du även använda som ett billigt sätt att värma upp drivhus. På många platser används den även för att skapa miljövänlig och ekologisk ogräsbekämpning. Gasolen kan du även använda som ett effektivt bränsle till maskiner.
Genom att använda gasol till många olika ändamål kan ett större jordbruk få ännu större ekonomiska fördelar och tryggheten i att ha en totalleverantör som kan säkerställa att du får ut största möjliga glädje och nytta av lösningen. 

Djuruppfödning

Den jämna temperaturen gör att gasol fungerar bra vid uppfödning av fjäderfä. Den ger ett bra inomhusklimat som gör att kycklingar och fåglar trivs. Eftersom gasol släpper ut mindre CO2 och färre partiklar hjälper lösningen även till att skapa ett bättre inomhusklimat vid uppfödning.

Du kan spara tusenlappar på gasol

Om ert företag är på jakt efter miljövänliga energilösningar är gasol från Primagaz det rätta valet. Gasol är nämligen en av de renaste förbränningskällorna och mest hållbara energiformerna när det gäller utsläpp av CO2. Du kan uppleva upp till 20 % Lägre CO2 jämfört med olja.

Flexibel energikälla

Gasol är en flexibel och mångsidig energiform som du kan använda inom många industriområden och ger besparingar inom både energiförbrukning- och CO2-utsläpp. Hos primagaz kan du hitta gasolflaskor och all utrustning du behöver för en effektiv användning av gasol.

Mycket effektivt bränsle

Dessutom är gasol mycket effektivt. En eventuell investering i ny utrustning som fungerar tillsammans med gasol tjänas snabbt in. Om du idag använder olja kan du ställa om utrustningen, helt eller delvis, för att hålla nere kostnaderna och återbetalningstiden blir kortare.